Veřejná zakázka: Zpracování plánu péče o přírodní rezervaci Kokořínský důl

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3998
Systémové číslo: P16V00000031
Počátek běhu lhůt: 14.01.2016
Nabídku podat do: 21.01.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování plánu péče o přírodní rezervaci Kokořínský důl
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla: Zpracování plánu péče o přírodní rezervaci Kokořínský důl (dále jen "PR") a její ochranné pásmo (vyhlášené OP uvnitř PR tvořené částmi sídel, 28,7 ha). Plán péče s platností na období 2017–2026 bude zpracován pro PR v nově navržené hranici (2368,33 ha) pro přehlášení, a to podle příslušné legislativy (vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb.) a materiálů MŽP (Pokyn náměstka ministra a ředitele sekce 600 MŽP z 30. ledna 2009 a Osnova plánů péče o NPR, PR, NPP, PP a jejich ochranná pásma). Zpracování bude provedeno na základě vyhodnocení veškerých odborných podkladů, které jsou k území k dispozici, a na základě vlastního terénního šetření. Zpracování návrhu plánu péče a jeho předání objednateli k oponentuře bude provedeno do 15. 7. 2016 (pouze v digitální podobě). Objednatel následně předá zhotoviteli veškeré své připomínky k zapracování a do 15. 8. 2016 bude předáno hotové dílo se zapracovanými připomínkami, a to v jednom tištěném vyhotovení a v digitální podobě na CD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky