Veřejná zakázka: Mapování komplexů přírodních biotopů v Krkonošském Sedmidolí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5297
Systémové číslo: P16V00001320
Počátek běhu lhůt: 11.07.2016
Nabídku podat do: 18.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mapování komplexů přírodních biotopů v Krkonošském Sedmidolí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je sběr dat o výskytu přírodních biotopů v části Krkonošského Sedmidolí (zejména oblast Labského, Pudlavského, Martinova a Medvědího dolu). Realizace předmětu veřejné zakázky umožní naplnění potřeb zadavatele pro zajištění sledování stavu přírodních stanovišť v dané oblasti a poslouží také jako podklad pro budoucí hodnocení stavu předmětů ochrany v EVL Krkonoše. Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná aktuální Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů a Příručka hodnocení biotopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 130 658 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky