Veřejná zakázka: Podpora sysla obecného v EVL Raná-Hrádek - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10688
Systémové číslo: P19V00000213
Datum zahájení: 26.04.2019
Nabídku podat do: 06.05.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora sysla obecného v EVL Raná-Hrádek - 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek na 5 plochách v evropsky významné lokalitě Raná-Hrádek, na částech p. p. č. 248, 256/1, 256/2, 1140/7, 1140/8, 1158/1, 1158/2, 1158/5, 1159, 1161, 1165, 1167, 1171, 1172, 1173/2, 1200/1 k. ú. Raná u Loun:
Plocha č. 1 - vymezená/kosená výměra je 0,3766 ha.
Plocha č. 2 - vymezená výměra je 0,6918 ha, z důvodu výskytu dřevin je kosená výměra snížena o 5 % na 0,6631 ha.
Plocha č. 3 - vymezená/kosená výměra je 0,5205 ha.
Plocha č. 4 - vymezená/kosená výměra je 0,0324 ha.
Plocha č. 5 - vymezená/kosená výměra je 1,4153 ha.
V termínu 11. - 16. května bude pokosena celá plocha č. 5, veškerá pokosená hmota z této plochy ručně shrabána, odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Termíny kosení u ostatních ploch budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří dle aktuálního stavu vegetace. Zhotovitel je povinný u těchto ploch do 5 dnů od výzvy provést kompletní opatření – kosení (dle podmínek jednotlivých ploch ručně – křovinořezem/sekačkou, či pomocí mechanizace), ruční odklizení veškeré pokosené hmoty z ošetřovaných ploch a její likvidaci v souladu s platnými právními předpisy.
V rámci kosení bude odstraněno i případné zmlazení dřevin do výšky 0,8 m.
Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
Celková kosená výměra je 3,0079 ha.
Opatření bude provedeno v souladu se "Standardem SPPK D02 004:2017 Sečení", který je v příloze tohoto zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky