Veřejná zakázka: LIFE CS_pastva_Radobýl

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10696
Systémové číslo: P19V00000221
Datum zahájení: 06.05.2019
Nabídku podat do: 14.05.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_pastva_Radobýl
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva bude probíhat na části p. p. č. 439/1 k. ú. Žalhostice a p. p. č. 5060/1 k. ú. Litoměřice. Celková plocha vymezená zákresy nad ortofotomapou je 2,5321 ha. Pozemky jsou obtížně přístupné, velmi svažité, travní porosty s velmi malou úživností (stepní trávníky). Managementové opatření bude provedeno v termínu od účinnosti Dohody do 31. 7. 2019. Součástí opatření je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD 02-003:2015 Pastva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 87 350 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky