Veřejná zakázka: LIFE CS_Výřez_BS pod Lipskou horou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10611
Systémové číslo: P19V00000136
Datum zahájení: 14.03.2019
Nabídku podat do: 21.03.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Výřez_BS pod Lipskou horou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výřez nesouvislého porostu nežádoucích dřevin na vymezené ploše nad ortofotopmapou o rozloze 0,8657 ha, p. p. č. 132 k. ú. Mrsklesy. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány veškeré ovocné dřeviny, část solitérních vzrostlých dřevin. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena na 70 % z vyznačené plochy tj. na 0,606 ha. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy. Jedná se o hůře přístupný pozemek, vyřezávány budou převážně trnité a rozvětvené dřeviny (hlohy, šípky) nad 1 m výšky. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 54 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky