Veřejná zakázka: Podpora sysla obecného v EVL Raná-Hrádek - 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10651
Systémové číslo: P19V00000176
Datum zahájení: 09.04.2019
Nabídku podat do: 16.04.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora sysla obecného v EVL Raná-Hrádek - 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření na přímou podporu předmětu ochrany EVL Raná-Hrádek - kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek na pěti plochách dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze tohoto zadávacího řízení. Celková vymezená výměra pozemků je 5,6377 ha.
Plocha č. 1
4x mulčování průhonu mezi vrchem Raná a letištěm na částech p. p. č. 292/1, 292/2, 292/4, 295, 297, 322, 1196 k. ú. Raná u Loun o výměře 1,0161 ha. Při čtyřnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 4,0644 ha.
Plocha č. 2
2x mulčování části zadní dopadové plochy na částech p. p. č 292/2, 292/4, 292/5, 302, 303/1, 303/2, 304, 313, 314, 315/2, 315/8 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 1,9009 ha. Při dvojnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 3,8018 ha.
Plocha č. 3
2x mulčování části přední dopadové plochy na části p. p. č. 248 k. ú. Raná u Loun o výměře 2,2999 ha. Při dvojnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 4,5998 ha.
Plocha č. 4
1x mulčování na p. p. č. 256/2 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3712 ha.
Plocha č. 5
1x mulčování na p. p. č. 256/1 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,0496 ha.
Přesné termíny realizace opatření sdělí pracovníci AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří s ohledem na aktuálního stav vegetace – výška travního porostu by neměla přesáhnout 15 cm. Zhotovitel je povinný do čtyř dnů od výzvy provést opatření. Opatření není prováděno v souladu se standardem SPPK D02 004:2017 Sečení - je povoleno mulčování ploch a to z následujících důvodů - výška ošetřovaného porostu nedosahuje 15 cm a sběr pokosené hmoty by zde byl obtížný, po zásahu zůstává vzhledem k typu vegetace a klimatickým podmínkám velmi málo biomasy - mulčování porostů bylo prováděno v minulých letech a nedochází k zásadním změnám ve složení vegetace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 46 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky