Smlouva: CZ PRES - zajištění koordinace a prostor pro 34. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, MOP 34 v Montrealu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8360
Evidenční číslo: MŽP-OMV-22/O0541
Datum uzavření smlouvy: 30.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč vč. DPH: 123 479,00
Cena v cizí měně: 6 500,00 CAD

Název (předmět)

CZ PRES - zajištění koordinace a prostor pro 34. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, MOP 34 v Montrealu

Schválil / podepsal

Ing. Michal Pastvinský, ředitel odboru mezinárodních vztahů

Stručný popis

Zajištění koordinace a prostor pro 34. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, MOP 34 v Montrealu ve dnech 30.10.-04.11.2022 v rámci CZ PRES.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy