Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Nájem pozemku MŽP za účelem provedení výkopových, zemních, stavebních a montážních prací na novém plynovodu v rámci projektu "Stavební úpravy NTL a STL plynovodů přechody pod vozovkou Vršovická, Praha 10" 24.06.2021
Nákup notebooků IV. 24.06.2021
Havarijní oprava fakturačního měření elektrické energie v trafostanici TS2989 18.06.2021
Vypracování projektové dokumentace, související inženýrské činnosti a výkon dozoru investora pro zřízení multimediální zasedací místnosti v budově MŽP 18.06.2021
Pozáruční servis výpočetní techniky 16.06.2021
Aktualizace stavu nejvíce rizikových úložných míst těžebního odpadu 15.06.2021
Komunikační infrastruktura veřejné správy - datové služby Ethernet (CENIA, SFŽP) 15.06.2021
Dokumentace a revize hald po těžbě v oblasti Jedlová hora u Komárova 14.06.2021
Oloví - revize zmapovaných opuštěných úložních míst 14.06.2021
Komunikační infrastruktura veřejné správy - datové služby Ethernet 11.06.2021
Podpora licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus for VMware 08.06.2021
Poskytnutí licence k užití informací z databází ČTK v letech 2021 - 2023 07.06.2021
Sledování a vyhodnocení dynamiky hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu 07.06.2021
Vyhodnocení procesu SEA a zajištění souladu OPST s požadavky na ochranu životního prostředí 02.06.2021
Dodávka a provoz Business Intelligence (BI) platformy 01.06.2021
Nákup notebooků III. 01.06.2021
Dodávky sad antigenních testů pro resort Ministerstva životního prostředí 31.05.2021
Zhodnocení zátěže vodních biotopů olovem (olověnými broky) v souvislosti s lovem vodních ptáků a stanovení množství a dostupnosti olova (olověných broků) v sedimentech vodních ploch 31.05.2021
Zpracování posudku k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Darkov a ČSM v období 2021 - ukončení hornické činnosti" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 31.05.2021
Nákup notebooků II. 27.05.2021