Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Právní služby 2019 - Část 2 / Oblast 2 25.11.2019
Právní služby 2019 - Část 3 / Oblast 3 25.11.2019
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 25.11.2019
Analytická a vývojová spolupráce v letech 2019 - 2020 22.11.2019
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů CITES 22.11.2019
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 2019-2021 21.11.2019
Zpracování posudku k záměru "D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.11.2019
Analýza pro orientační posouzení četnosti anomálií emisí NOx u těžkých silničních vozidel s SCR katalyzátory v České republice 14.11.2019
Česko řeší klima 14.11.2019
Zajištění cateringových služeb pro Fórum udržitelného rozvoje 14.11.2019
Zajištění odborné péče o svěřené živé exempláře chráněných živočichů 14.11.2019
Propagační předměty OPŽP pro děti 13.11.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.11.2019
Předplatné Environmental Data Services TS - elektronická služba 12.11.2019
Zimní škola pro kolumbijské partnery 12.11.2019
Koncepční studie na realizaci opatření směřujících k adaptaci areálu MŽP na změnu klimatu s využitím zeleně a efektivnějšího hospodaření s vodou 07.11.2019
Analýza financování EVVO pro účely nastavení NPŽP 06.11.2019
Vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností "Manažerská práce od A – Z" 06.11.2019
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019 - část 1 04.11.2019
Obsahová a formální revize návrhu vzdělávacího materiálu pro veřejnou správu 01.11.2019