Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Technický externí penetrační test 10.09.2021
Organizační a odborné zajištění konání 2 konferencí EVVO 08.09.2021
Pronájem místnosti, pohoštění při jednání a tlumočení při konferenci "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje" 08.09.2021
Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rezort MŽP 07.09.2021
Zajištění cateringových služeb pro konání akce "Ceny SDGs 2021" 07.09.2021
Organizační a odborné zajištění konání mezinárodního kongresu EVVO mladých 03.09.2021
Zpracování či úprava pravidel aplikovaných ve vztahu k významným informačním systémům 03.09.2021
Zpracování Požárně-bezpečnostního řešení budovy 03.09.2021
Nájem pozemku MŽP za účelem provedení výkopových, zemních, stavebních a montážních prací na novém plynovodu v rámci projektu "Stavební úpravy STL plynovodů U Roháčových kasáren, Konopišťská, Praha 10" 02.09.2021
Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb 01.09.2021
Přenechání prostor a majetku k bezplatnému užívání 30.08.2021
Zajištění rozvoje a podpory IS Registr CITES 26.08.2021
Aktuální zhodnocení rozsahu a míry kontaminace saturované zóny ropnými uhlovodíky na lokalitě Hradčany 25.08.2021
Biochemický monitoring podzemních vod v oblasti podpory přirozené atenuace ropných uhlovodíků na lokalitě Hradčany u Mimoně 25.08.2021
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2020 20.08.2021
Bezúplatné předání majetku státu (nepotřebný nábytek) mezi organizačními složkami státu 17.08.2021
Analýza pesticidů v zaječí moči v letech 2016 - 2020 16.08.2021
Zpracování a distribuce audiovizuálního pořadu o ekocentrech v České republice 16.08.2021
Pronájem nebytových prostor pro provozování obchodní činnosti - Envibistro 13.08.2021
Implementace úkolové agendy vč. podpory 12.08.2021