Smlouva: CZ PRES - zajištění pohoštění, techniky a bezpečnosti pro 2. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (COP 12 CTEIA) v Ženevě

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8362
Evidenční číslo: MŽP-OMV-22/O0618
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč vč. DPH: 106 000,00
Cena v cizí měně: 3 365,00 CHF

Název (předmět)

CZ PRES - zajištění pohoštění, techniky a bezpečnosti pro 2. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (COP 12 CTEIA) v Ženevě

Schválil / podepsal

Ing. Michal Pastvinský, ředitel odboru mezinárodních vztahů

Stručný popis

Zajištění pohoštění, techniky a bezpečnosti pro 2. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (COP 12 CTEIA) v Ženevě ve dnech 29.11.-01.12.2022 v rámci CZ PRES.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy