Smlouva: Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině nízkého napětí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 8303
Evidenční číslo: MŽP-OP-MŽP-ENV/2022/388352-EE-NN
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 57 132 967,00
Cena v Kč vč. DPH: 69 130 890,00

Název (předmět)

Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině nízkého napětí

Schválil / podepsal

Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního a správy majetku

Stručný popis

Centrální dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023 pro resort Ministerstva životního prostředí v hladině nízkého napětí.

Centrální nákup elektřiny pro celý resort MŽP na komoditní burze postupem v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizovaný prostřednictvím burzovního makléře.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy