Smlouva: Zajištění monitoringu tekoucích vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2023 - povodí Labe

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9027
Evidenční číslo: 230105
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 549 757,00
Cena v Kč vč. DPH: 665 205,97

Název (předmět)

Zajištění monitoringu tekoucích vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2023 - povodí Labe

Schválil / podepsal

Ing. Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

Stručný popis

Zajištění monitoringu tekoucích vod ve vybraných evropsky významných lokalitách v roce 2023 a zanesení získaných dat v požadovaném formátu do informačního systému ARROW - povodí Labe.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy