Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úpravna vody v objektu Informačního střediska CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016
VT pro pob. Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 09.09.2016 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na části NPR Oblík - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 15.09.2016 08:00
OI OV - oprava nepojízdného vozidla Škoda Octavie RZ: 6A3 8294
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016
Pěstební práce v PR Ropice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 12.09.2016 09:00
Objednávka - tlumočnické služby v rámci konference NP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Objednávka - tlumočení na konferenci NP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Objednávka - školení: Právní úprava poskytovaných cestovních výdajů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Objednávka - školení ArcGIS 4: Sdílení geografických informací
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin na části lenešické Rané
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 14.09.2016 10:00
Nákup tabletů včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 14.09.2016 09:00
Management NPP Jankovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
Tálinská nádrž - oprava objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016
VT pro OBS Košetice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 07.09.2016 10:00
Sečení travního porostu v rašeliništi Vidlák, v PR Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 12.09.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016