Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - roční servisní prohlídka na vozidle Škoda Fabie, RZ: 1AJ 4095
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016
Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy – přeložení lesní cesty
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 20.09.2016 09:00
Hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 16.09.2016 10:00
Zhotovení oplocenek na LR Petrovice v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 21.09.2016 12:00
Zhotovení oplocenek na LR Luž v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 21.09.2016 12:00
Servisní podpora na aktivní prvky Cisco
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 19.09.2016 09:00
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 19.09.2016 11:00
Dodávka tonerů pro VUKOZ 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 27.09.2016 09:00
Dodávka HW, SW a příslušenství pro VUKOZ 2016-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 27.09.2016 09:00
VT pro pob. Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2016 12.09.2016 11:00
Kosení luk v Dolní Chřibské 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 19.09.2016 10:00
Mobilní telefonní přístroje 9/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 12.09.2016 10:00
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
podlimitní Zadáno 07.09.2016 19.10.2016 10:00
Úpravna vody v objektu Informačního střediska CHKO Litovelské Pomoraví – Šargoun
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016
VT pro pob. Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2016 09.09.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016