Veřejná zakázka: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin - Blešno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5924
Systémové číslo: P16V00001947
Počátek běhu lhůt: 23.09.2016
Nabídku podat do: 05.10.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin - Blešno
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez nežádoucích dřevin na části pozemku p. č. 280/1 v k. ú. Dřemčice na celkové ploše 0,3088 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze, v termínu do 31. 10. 2016. Zachovány budou ovocné stromy. Pařízky odstraněných dřevin budou zarovnány s terénem. Vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Ruční kosení části pozemku p. č. 280/1 v k. ú. Dřemčice, včetně rozptýlených výmladků nežádoucích dřevin do 1 m výšky. Kosení bude provedeno na ploše 0,2965 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze, v termínu do 31. 10. 2016. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Jedná se o svažitý a členitý pozemek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 31 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky