Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mihule ukrajinská, předprojektová dokumentace na zajištění dlouhodobého přežití na lokalitě Račinka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 13:00
Monitoring populací bobra evropského ve vybraných evropsky významných lokalitách
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 03.02.2017 09:00
OI Olc - nemrznoucí kapalina do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 08:00
Objednávka - školení Veeam Certified Engineer
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Monitoring jakosti podzemních vod 2017-2018
nadlimitní Zadáno 24.01.2017 01.03.2017 10:00
Dodávka oplocenkových dílů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017 13.02.2017 08:00
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 23.01.2017 07.03.2017 10:00
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022
nadlimitní Zrušeno 23.01.2017 07.03.2017 10:00
Dodávka impregnovaných kůlů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2017 07.02.2017 08:00
Objednávka - vytvoření a úprava intranetových aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2017
Objednávka - nákup mrazničky a chladničky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2017
Objednávka - kávovar DeLongi
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2017
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 30.01.2017 09:00
Grafické zpracování publikace "Atlas fragmentace a prostupnosti krajiny ČR"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 08.02.2017 08:00
Modernizace a odvodnění objektu čp. 597 ve Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2017 14.02.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016