Veřejná zakázka: Mihule ukrajinská, předprojektová dokumentace na zajištění dlouhodobého přežití na lokalitě Račinka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6936
Systémové číslo: P17V00000186
Evidenční číslo zadavatele: 110
Datum zahájení: 26.01.2017
Nabídku podat do: 06.02.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mihule ukrajinská, předprojektová dokumentace na zajištění dlouhodobého přežití na lokalitě Račinka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování předprojektové dokumentace řešící dlouhodobé přežití mihule ukrajinské na lokalitě. Obsahem této dokumentace bude:
a) stručné shrnutí aktuální situace
b) návrh, případně varianty návrhů, které zajistí dlouhodobé přežití mihule ukrajinské na lokalitě s využitím terénních úprav, zásahů do koryta a tvorby nového koryta s meandry. Tato část se týká úseku Račinky v rozsahu 1,7-2,0 říčního kilometru (tj. nad areálem lázní, viz mapový zákres v Příloze č. 1)
c) mapový zákres navrhovaných opatření, v měřítku 1:1000.
d) analýza majetkových poměrů v lokalitě
e) kvalifikovaný odhad finanční náročnosti navrhovaných opatření
Data budou dodána v elektronické podobě. Zhotovitel předá kompletní návrh předprojektové dokumentace 10 pracovních dní před termínem uvedeným v čl. 3.1. Objednatel může návrh připomínkovat zhotovitel je povinen připomínky zapracovat nebo věcně zdůvodnit jejich nezapracování. Zhotovitel odevzdá rovněž jednu písemnou verzi podepsanou statutárním zástupcem zhotovitele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky