Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka - odběr kancelářského materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017
Uzavření rámcové smlouvy - arboristické práce / Zámecký park Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017
Mobilní telefonní přístroje 1/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 21.02.2017 10:00
nákup lednice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017
Objednávka - seminář "Audit informačních systémů"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017
Objednávka - seminář - nakládání s přípravky na ochranu rostlin
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017
Uzavření Kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2017/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 28.02.2017 10:00
Uzavření rámcové smlouvy - arboristické práce / mimolesní zeleň na území KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017
Dohled a správa serverů IBM Tivoli Directory Server a IBM Tivoli Directory Integrator
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 24.02.2017 09:00
Objednávka - speciální kancelářský materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017
Objednávka - jazyková korektura anglického překladu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017
VT pro pob. Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2017 15.02.2017 11:00
Objednávka - překlad textu do němčiny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017
Studie proveditelnosti pro vybrané kolizní úseky pro migraci obojživelníků
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 09:00
Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ-projektové a inženýrské práce
nadlimitní Zadáno 08.02.2017 17.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016