Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabia kombi RZ: 9A5 6202
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2017 18.08.2017 12:00
OI OV - roční servisní prohlídka a další úkony na vozidle Škoda Fabia kombi RZ: 1AJ 4095
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2017 16.08.2017 08:00
Monitoring aktuálního stavu vodního prostředí na území přírodní památky Horní Malše prostřednictvím bioindikačního hodnocení stanovišť ve volné vodě
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2017 21.08.2017 00:00
Podpora tisu, jedle a vzácných listnatých dřevin včetně dubu zimního v lesních porostech CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 15.08.2017 09:00
Rozšíření sítě sněhoměrných stanic
podlimitní Zadáno 03.08.2017 23.08.2017 10:00
Jehličková tiskárna pro ÚES Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2017 04.08.2017 14:00
Odchov perlorodek z Malše pro posílení jejich přírodní populace a péče o juvenilní sádia do věku 3+
podlimitní Zadáno 27.07.2017 15.08.2017 11:00
Vybudování příštřešku parkoviště Koněpruské jeskyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2017 04.08.2017 09:00
Poskytování dat detekce bleskových výbojů
podlimitní Zadáno 21.07.2017 31.08.2017 10:00
Servisní podpora NetApp systému MetroCluster FAS3210
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 31.07.2017 12:00
Multifunkční tiskárna pro OČO Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 27.07.2017 11:00
OI Olc - letní a zimní pneumatiky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 03.08.2017 08:00
Vklad vodoměrných stanic do katastru nemovitostí
podlimitní Zadáno 19.07.2017 22.08.2017 10:00
VT pro pob. Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2017 21.07.2017 11:00
Monotoring lučních hub
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2017 31.07.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016