Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhodnocení stavu populace pstruha obecného potočního (Salmo trutta morpha fario) a podpora jeho populační stability na území přírodní památky Horní Malše
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 00:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 14.07.2017 09:00
Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Jindřichova Hora a Nemanice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017
Stavba oplocenek v k.ú. Halenkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017
Odběr a vyhodnocení těžkých minerálů pro práce na výzkumu nového postupu vyhodnocení regionálních šlichových dat jako indikátorů kritických surovin
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 14.07.2017 09:00
Studie vlivu ponechávání dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů a ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 07.08.2017 09:00
Zajištění provozu Domu přírody a informačního střediska - Litovelské Pomoraví 2017-2018
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.06.2017
Pastva v EVL Bílé stráně u LT, část Pokratice, LIFE 16 NAT/CZ/000639, aktivita C3
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 10.07.2017 15:00
Smrk- služba ve výzkumu a vývoji
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 10:00
Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 08:00
Analýza genomu smrku ztepilého
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 10:00
Výřez nežádoucích dřevin na části přírodní památky Lužické šípáky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 08:00
Síťové prvky komunikace OLM LMSt Praha Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 30.06.2017 12:00
Facilitace procesu přípravy zadání redesignu webové prezentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017
Sanace zdiva a oprava vnější omítky budovy sídla CHKO Český kras – garáž a přístavek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 29.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016