Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VT pro UMK Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 27.06.2017 12:00
Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Česká Ves, Zahájí, Svatá Kateřina, Přimda, Nová Ves pod Přimdou 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017
Projektová dokumentace a autorský dozor - Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka a další opatření k podpoře biodiverzity v PR Maršálka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 30.06.2017 16:00
Studie - Definování požadavků na zajištění ekologicko-stabilizační funkce lesního ekosystému/významného krajinného prvku les pro potřeby závazného stanoviska
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 03.07.2017 09:00
Ruční kosení na části EVL Radobýl - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 07.07.2017 08:00
Grafická příprava - Výroční zpráva 2016
nadlimitní Zadáno 22.06.2017 29.06.2017 09:00
Dodávka přívěsného vozíku za automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 10.07.2017 09:00
Péče o cenná luční stanoviště ZCHD rostlin v k.ú. Mýtnice 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017
Odborné podklady - inventarizační průzkumy MZCHÚ (PP Veský mlýn, připravovaná PP Niva Bílého potoka) v oboru botanika a bryologie 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017
Péče o cenná luční stanoviště ZCHD rostlin v k.ú. Broumov, Halže a Lesná 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017
Kosení PP Hvožďanská louka 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017
Podpora a údržba ploch s výskytem ZCHD na území CHKO Třeboňsko
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017
Výměna kuchyňské linky a palubové podlahy v budově Správy CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 29.06.2017 10:00
Ruční kosení v NPP Terčino Údolí, 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 30.06.2017 09:00
Sečení travního porostu v PR Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 28.06.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016