Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Frézování pařezů pro projekt LIFE II.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 22.09.2017 10:00
Nákup přenosného kontinuálního plamenoionizačního analyzátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 20.09.2017 09:00
Dodávka pneumatik pro roky 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 26.09.2017 08:00
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj (SIMIR) - Speciální meteorologická technika
podlimitní Zadáno 08.09.2017 13.10.2017 10:00
Prořezávání příkopů pro projekt LIFE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 10:00
Pořízení sčítačů pro socioekonomický monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 10:00
Mobilní telefonní přístroje 4/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 08.09.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 19.09.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody - vypracování znaleckých posudků na oceňování nemovitých věcí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 19.09.2017 10:00
Oprava Stezky pro pěší - Jeskyně Na Pomezí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2017 19.09.2017 09:00
Právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 04.10.2017 12:00
Revitalizace výpustných ochranných prvků rybníka Černíč
podlimitní Zadáno 01.09.2017 04.10.2017 10:00
Grafická příprava - Letáky CHKO
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
Grafická příprava - Interní zpravodaj 3/2017
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
grafická příprava - kalendář 2018
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016