Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kácení a odstranění 130 ks borovic černých a jasanů ze svahů na území NPP Zlatý kůň
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 17.02.2017 12:00
Tisk vizitek
nadlimitní Zadáno 08.02.2017 15.02.2017 09:00
Dodávka chemických přípravků- odparníků, repelentů, hnojiv….
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2017 23.02.2017 08:00
Nákup mobilních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 16.02.2017 10:00
Dodávka serveru pro SJČR - Blansko
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 15.02.2017 09:30
Speleopotápěčská výbava
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 17.02.2017 09:00
Dodávka multifunkční tiskárny A3 včetně servisní smlouvy pro SJČR – opakované zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 15.02.2017 09:00
Servisní podpora na aktivní prvky Cisco
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 15.02.2017 11:00
Mihule ukrajinská, předprojektová dokumentace na akutní zásahy v toku Račinky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 13.02.2017 13:00
Nákup telefonů pro projektové zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 15.02.2017 09:00
NetWorker podpora a služby
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 10.02.2017 08:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby AOPK ČR a jejích regionálních pracovišť – obuv
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2017 06.03.2017 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin v NPR Oblík - 2017 - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 10.02.2017 08:00
Dodávka spojovacího materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2017 14.02.2017 08:00
VT pro ODMI Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017 07.02.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016