Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce dřevěné lávky - Zámecký park, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.12.2016 03.02.2017 10:00
Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro multifunkční stroje Konica Minolta formou servisní a materiálové smlouvy
podlimitní Zadáno 27.12.2016 13.01.2017 08:30
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2016 05.01.2017 08:00
Objednávka - prohlídka STK na vozidlo IVECO valník
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2016
Nákup automobilu pro akci „Podpora managementového plánování a biodiverzity v oblasti Pradědu“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2016 03.01.2017 09:00
Kosení Polákův poloostrov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2016
Tisk publikace a informačních letáků včetně sazby
VZ malého rozsahu Zadávání 21.12.2016 06.01.2017 12:00
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 29.12.2016 09:00
zimní ruční kosení ostrovů v PR Baroch
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Rekonstrukce povalového chodníku v NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Údržba provozních aplikací na PC
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 06.01.2017 08:00
Objednávka - provedení servisní prohlídky vozidla VW Caddy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Objednávka - revize elektrokotelny Rýchorské boudy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Objednávka - převoz dlažby
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Kosení v PP Domorazské louky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016