Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk publikace a informačních letáků včetně sazby
VZ malého rozsahu Zadávání 21.12.2016 06.01.2017 12:00
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 29.12.2016 09:00
zimní ruční kosení ostrovů v PR Baroch
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Rekonstrukce povalového chodníku v NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Údržba provozních aplikací na PC
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 06.01.2017 08:00
Objednávka - provedení servisní prohlídky vozidla VW Caddy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Objednávka - revize elektrokotelny Rýchorské boudy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Objednávka - převoz dlažby
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Kosení v PP Domorazské louky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Kosení v PR Velký Pavlovický rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Kosení v PR Hořina
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Kosení a vláčení v PR Pustá Rudná
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Objednávka - 6 ks stolů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II. doplnění
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016 12.01.2017 10:00
Objednávka - doprava krmiva pro zvěř ÚP Černý Důl
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016