Veřejná zakázka: Monitoring populací bobra evropského ve vybraných evropsky významných lokalitách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6931
Systémové číslo: P17V00000181
Datum zahájení: 26.01.2017
Nabídku podat do: 03.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring populací bobra evropského ve vybraných evropsky významných lokalitách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v evropsky významných lokalitách, ve kterých je bobr evropský předmětem ochrany a které jsou stěžejní částí tzv. zóny A, je součástí realizace schváleného „Programu péče o bobra evropského (Castor fiber) v České republice“, konkrétně jeho opatření 3.3.2 (dále jen „Program péče“). Dlouhodobé sledování populací předmětného druhu spočívá v monitoringu početnosti a distribuce teritorií. Metodika monitoringu je popsána v příloze č. 6 Programu péče.
Monitorovány budou tyto evropsky významné lokality: EVL Soutok-Podluží, EVL Niva Dyje a EVL Kateřinský a Nivní potok. Vymezení monitorovaných oblastí, resp. předmětných EVL, je k dispozici na internetových stránkách Programu péče www.zachranneprogramy.cz
Výsledky monitoringu budou dodány ve formě celkové závěrečné zprávy, v elektronické podobě dle pokynů AOPK ČR (mapové vrstvy v prostředí GIS) a zároveň budou doplněny do nálezové databáze (NDOP) AOPK ČR (vybranému zhotoviteli bude zřízen přístup nebo dodá výsledky dle pokynů objednatele v takové formě, která umožní hromadné nahrání do této databáze).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky