Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Systémová podpora Veeam
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 20.01.2017 12:00
Grafická příprava, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 18.01.2017 10:00
Nákup elektroniky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 20.01.2017 09:00
Objednávka - nákup razítek na rok 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017
Výroba desek na konferenci
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2017
Objednávka - seminář "Odstraňování černých staveb, Praktická aplikace obecných zásad NOZ
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2017
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na lokalitě Libeš
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2017 19.01.2017 08:00
Nákup SW produktů Adobe
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2017 18.01.2017 09:00
Objednávka - oprava rolovacích vrat
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2017
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017 16.01.2017 08:00
Objednávka - výměna kombinovaného sporáku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017
Objednávka - překlad textu do němčiny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017
Zajištění správy a údržby administrativní budovy Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2017 17.01.2017 10:00
Správa serverů SFŽP ČR 2017 - 2020
podlimitní Zadáno 04.01.2017 20.01.2017 10:00
Zpracování vzorků
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 24.01.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016