Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka svařovaného pletiva
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017 22.02.2017 10:00
Dodávka chemických přípravků
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017 22.02.2017 10:00
OI OV - oprava nefunkčního stroje Konica Minolta C220
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2017
OI OV - oprava nefunkčního stroje Ricoh MP C2050AD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2017
Revitalizace tetřevince Sokolka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2017 21.02.2017 10:00
Odvoz dříví - pila Solnice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2017 16.02.2017 11:00
Výměna osobního výtahu v budově Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 22.02.2017 10:00
Objednávka - pronájem autobusu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin v sadu pod Oblíkem - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 07.02.2017 08:00
Mihule ukrajinská, předprojektová dokumentace na zajištění dlouhodobého přežití na lokalitě Račinka
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 13:00
Monitoring populací bobra evropského ve vybraných evropsky významných lokalitách
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 03.02.2017 09:00
OI Olc - nemrznoucí kapalina do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 08:00
Objednávka - školení Veeam Certified Engineer
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017
Monitoring jakosti podzemních vod 2017-2018
nadlimitní Zadáno 24.01.2017 01.03.2017 10:00
Dodávka oplocenkových dílů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2017 13.02.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016