Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka - překlad textu do němčiny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2017
Zajištění správy a údržby administrativní budovy Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2017 17.01.2017 10:00
Správa serverů SFŽP ČR 2017 - 2020
podlimitní Zadáno 04.01.2017 20.01.2017 10:00
Zpracování vzorků
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2017 24.01.2017 13:00
Rekonstrukce dřevěné lávky - Zámecký park, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.12.2016 03.02.2017 10:00
Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro multifunkční stroje Konica Minolta formou servisní a materiálové smlouvy
podlimitní Zadáno 27.12.2016 13.01.2017 08:30
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2016 05.01.2017 08:00
Objednávka - prohlídka STK na vozidlo IVECO valník
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2016
Nákup automobilu pro akci „Podpora managementového plánování a biodiverzity v oblasti Pradědu“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2016 03.01.2017 09:00
Kosení Polákův poloostrov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2016
Tisk publikace a informačních letáků včetně sazby
VZ malého rozsahu Zadávání 21.12.2016 06.01.2017 12:00
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 29.12.2016 09:00
zimní ruční kosení ostrovů v PR Baroch
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Rekonstrukce povalového chodníku v NPR Bohdanečský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016
Údržba provozních aplikací na PC
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2016 06.01.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016