Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin v sadu pod Oblíkem - 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6938
Systémové číslo: P17V00000188
Datum zahájení: 27.01.2017
Nabídku podat do: 07.02.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin v sadu pod Oblíkem - 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se výřez nezapojeného zmlazení nežádoucích dřevin převážně výšky nad 1 m na části p. p. č. 894/1 k. ú. Raná u Loun dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Celková vymezená výměra zákresem je 0,6972 ha, z důvodu ponechání všech ovocných stromů a dřevin označených pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko je vyřezávaná výměra snížena o 10% na 0,6275 ha. Zmlazení nežádoucích dřevin bude vyřezáno co nejníže u země, aby bylo možné v budoucnosti pozemek bez problémů obhospodařovat. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odstraněna z pozemků, odvezena a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy (hmotu nelze na lokalitě pálit). Vyřezávané dřeviny jsou rozvětvené a trnité, plocha je hůře přístupná (nevede k ní žádná zpevněná cesta).
Smlouva o dílo nabude platnosti a účinnosti dnem uvolnění finančních prostředků na realizaci díla (předpoklad - měsíc únor). Zadavatel bude o uvolnění finančních prostředků na realizaci díla zhotovitele bezprostředně informovat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky