Veřejná zakázka: Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ-projektové a inženýrské práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6982
Systémové číslo: P17V00000232
Evidenční číslo zadavatele: E1702
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 003868
Datum zahájení: 08.02.2017
Nabídku podat do: 17.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ-projektové a inženýrské práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Tato veřejná zakázka na služby je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné zakázky a k objemu služby zadávána formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 56 zákona.
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a provedení komplexních investorsko-inženýrských činností, prací, výkonů a služeb (IČ) pro měřící stanice (dále jen stanice) monitorovací sítě poboček ČHMÚ na akci „Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ“. Projekty a příslušná povolení budou základem pro žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP) a proto musí splňovat jeho požadavky. Stanice monitorovací sítě jsou specifikovány v příloze 9 a 10 této ZD.
Předmět plnění je dělen na 7 částí - dle územní působnosti poboček ČHMÚ. Zájemce podá svou nabídku na všechny stanice jedné části nebo pro všechny stanice maximálně dvou částí. Nelze podat nabídku na stanice všech částí současně. Každá část předmětu plnění bude hodnocena samostatně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 470 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Český hydrometeorologický ústav
 • IČO: 00020699
 • Poštovní adresa:
  Na Šabatce 17
  143 06 Praha - Komořany

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy