Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VT pro pob. Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 07.03.2017 12:00
Objednávka - školení Veřejné stavební investice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017
Transfery obojživelníků přes komunikace na území RP Ústecko
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 07.03.2017 16:00
Překlad Plánu péče o bobra evropského v ČR do Aj a Nj
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 10.03.2017 10:00
mobilní telefony
VZ malého rozsahu Zadávání 01.03.2017 10.03.2017 12:00
tisk publikace Atlas Lupenonožců
nadlimitní Zadáno 01.03.2017 08.03.2017 09:00
Uzavření rámcové smlouvy na opravy sněžných skútrů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017
OI UL - nákup letní kapaliny do ostřikovačů automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 09.03.2017 08:00
OI UL - demontáž a montáž pneumatik, dodání 2 ks nových letních pneumatik, roční servisní prohlídka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017 09.03.2017 08:00
Objednávka - překlad do AJ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017
Objednávka - servisní prohlídka vysokozdvižného vozíku
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017
Výřez dřevin v NPP Zlatý kůň, NPP Kotýz a jejím ochranném pásmu v k.ú. Koněprusy a k.ú. Tmaň na ploše cca 2,12 ha
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 15.03.2017 13:00
OI UL - nákup mikrovlnné trouby
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 08.03.2017 08:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez dřevin na podporu předmětu ochrany EVL - sysla obecného - 3
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2017 08.03.2017 08:00
Objednávka - účast na semináři "Jak správně elektronizovat spisovou službu a archivní službu"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016