Veřejná zakázka: Dohled a správa serverů IBM Tivoli Directory Server a IBM Tivoli Directory Integrator

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6990
Systémové číslo: P17V00000240
Datum zahájení: 13.02.2017
Nabídku podat do: 24.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dohled a správa serverů IBM Tivoli Directory Server a IBM Tivoli Directory Integrator
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Požadujeme správu serverů a dohled v místě zadavatele v rozsahu 5 x 8 hodin týdně od uzavření smlouvy do 28. 2. 2019, v následujícím rozsahu:

- dohled a správa serverů IBM Tivoli Directory Server, IBM Tivoli Directory Integrátor v režimu 8x5,
- dohled a správa 42 OpenLDAP serverů v režimu 8x5,
- správa a vytváření uživatelských účtů, práv a rolí ve struktuře LDAP serveru
- vývoj Assembly line pro Tivoli Directory Integrator,
- konfigurace systémů pro ověřování proti OpenLdap a Tivoli Directory Serveru,
- spolupráce na integraci jednotného přihlášení do všech systémů a aplikací AOPK ČR,
- odstraňování havarijních stavů výše uvedených systémů – Havarijní stav je stav, vzniklý v důsledku okolností zamezující činnosti základních funkcí systému, které jsou nezbytné pro provoz aplikací a jejichž funkci nelze dočasně zabezpečit odpovídajícím náhradním způsobem. – s reakční dobou 24 hodin a kompletním zprovozněním systému do 5-ti pracovních dní
- odstraňování problémů týkajících se bezprostředně uživatele (nemožnost přihlášení k účtu nebo k jednotlivým aplikacím, apod.) – s reakční dobou 24 hodin a kompletním vyřešením do 5-ti pracovních dní.

Soutěžní cenou (předmětem hodnocení) je v této zakázce hodinová sazba nikoliv cena za celou dobu plnění veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 892 562 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky