Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie „Opatření na podporu populace tetřívka obecného v Krušných horách“ - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 02.03.2018 09:00
Kalibrace dynamického Olfaktometru TO8-8
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 05.03.2018 09:00
Rekonstrukce lesních cest - penetrace
podlimitní Zadáno 22.02.2018 29.03.2018 10:00
nákup chladničky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018
Uzavření rámcové dohody - servis a opravy traktorů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 06.03.2018 10:00
lepenkové obálky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018
Kartonové obálky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018
Nákup 30 fotopastí s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 06.03.2018 09:00
Chemické rozbory vzorků povrchových (rašelinných) vod 2018 - 2019
podlimitní Zadáno 19.02.2018 07.03.2018 10:00
„Provedení laboratorních analýz vzorků říčních sedimentů
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.02.2018
Rekonstrukce lesních cest 2018
podlimitní Zadáno 18.02.2018 04.04.2018 10:00
Hygienický materiál pro ČHMÚ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 27.02.2018 10:00
Monitoring návštěvnosti metodou automatických sčítačů
nadlimitní Zadáno 15.02.2018 11.04.2018 09:00
Analýzy vzorků- farmaka
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.02.2018
Podklady pro vypracování spojitého digitálního modelu dna vodních nádrží Hostivař a Džbán
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.02.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016