Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prořezávky – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 16.05.2018 10:30
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 15.05.2018 10:00
Rámcová dohoda na údržbu Zámeckého parku a přilehlých ploch
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 14.05.2018 10:00
Emise z dopravy 1990-2016 podle metodiky COPERT
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 30.04.2018 10:00
Emise ze zemědělských strojů 1990-2016 s využitím údajů STK
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 30.04.2018 10:00
Projekt vytápění a hydroizolace objektu archívu ČHMÚ v Brozanech
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 23.04.2018 10:00
KOPIE: Zajištění provozu internetového obchodu ČGS
VZ malého rozsahu Zadávání 04.04.2018 16.04.2018 09:00
Multifunkční tiskárna pro ODMI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 06.04.2018 10:00
Kalamitní těžba na ÚP34
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 12.04.2018 10:00
Nákup mobilních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 13.04.2018 10:00
Nákup automatického prachoměru - Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 20.04.2018 12:00
Rekonstrukce limnigrafické stanice Pořešín
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 12.04.2018 10:00
Rámcová dohoda pro grafické práce 2018 a 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 16.04.2018 09:00
Nákup laboratorního vybavení pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 10.04.2018 10:00
Realizace návrhových opatření a doporučení dle nařízení EP a rady (EU) č. 2016/679
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 09.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016