Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti pro vybrané kolizní úseky pro migraci obojživelníků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6978
Systémové číslo: P17V00000228
Datum zahájení: 09.02.2017
Nabídku podat do: 20.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti pro vybrané kolizní úseky pro migraci obojživelníků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování deseti studií proveditelnosti pro stanovené vybrané kolizní úseky z hlediska migrace obojživelníků.
Zakázka je zadávána v rámci probíhajícího projektu „Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“, podpořeného z EHP fondů 2009-2014 a navazuje na v projektu již dokončené aktivity. Bude rozdělena na 10 částí dle jednotlivých lokalit/vybraných kolizních úseků (viz níže v sekci Místo plnění), přičemž uchazeči mohou podat nabídku na jednu nebo více částí zakázky. Pro každou lokalitu požadujeme zpracovat tzv. technicko-ekonomickou studii proveditelnosti, která zhodnotí (na základě závěrečných zpráv z terénních šetření provedených v rámci zmíněného projektu v letech 2015 a 2016 – budou vítězným uchazečům poskytnuty; a na základě vlastních terénních šetření), jaká by měla být v kolizních úsecích realizována opatření pro zajištění bezpečné migrace obojživelníků. Konkrétně by měla každá studie obsahovat:

- popis stávajícího stavu (podrobná zpráva, mapa s vyznačením tahu, zdrojových a cílových lokalit)
- návrh trvalého řešení opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků daným kolizním úsekem (srovnání alternativ, odhad účinnosti navrženého řešení; typ trvalých bariér a použitého materiálu, jejich délky a umístění v terénu, počtu, podobě a umístění podchodů, případně návrh na realizaci náhradního místa rozmnožování, apod.)
- zjednodušená dokumentace k navrženému řešení, mapové zákresy ve vhodném měřítku, analýza majetkových poměrů v místě a celkový odhad finanční náročnosti realizace navržených opatření

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky