Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova teplomilných trávníků v NPP a EVL Velký vrch - Černodoly
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 12.06.2018 09:00
Dodávka Lesního vyvážecího vleku s HR
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 18.06.2018 08:00
Nákup licencí Microsoft Windows Server 2016 user Cal pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 12.06.2018 09:30
Počítačové vybavení pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 12.06.2018 09:00
Vybaveni kanceláří UES Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 07.06.2018 10:00
Tisk - metodika Oceňování dřevin
nadlimitní Zadáno 31.05.2018 07.06.2018 09:00
Letecké snímkování území KRNAP a KPN včetně jejich ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 12.06.2018 10:00
Konzultace, průběžná nezávislá oponentura a dozor při implementaci AIS SFŽP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 11.06.2018 09:30
Rámcová dohoda - Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava
nadlimitní Zadáno 29.05.2018 29.06.2018 09:00
Zajištění odborného vzdělávání vedoucích pracovníků ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Restaurování 7 sklomaleb v zrcadlových rámech
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 05.06.2018 10:00
Dodávka ekologických briket a pelet pro rok 2018-II
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 06.06.2018 08:00
Poskytování servisních a opravárenských prací pro automobily značky Škoda a Mitsubishi tvořící park Zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 29.05.2018 09:01
Mobilní telefonní přístroje 4/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 25.05.2018 11:00
Usměrnění návštěvnosti vzhledem k zájmům ochrany přírody - IV. etapa - dodávka řeziva
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 11.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016