Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup automatického prachoměru - Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 20.04.2018 12:00
Rekonstrukce limnigrafické stanice Pořešín
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 12.04.2018 10:00
Rámcová dohoda pro grafické práce 2018 a 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 16.04.2018 09:00
Nákup laboratorního vybavení pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 10.04.2018 10:00
Realizace návrhových opatření a doporučení dle nařízení EP a rady (EU) č. 2016/679
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 09.04.2018 10:00
Těžba harvestorem s vyvážením na OM na ÚP36
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 12.04.2018 10:00
Tisk a doprava letáku Dům přírody Český ráj
nadlimitní Zadáno 23.03.2018 03.04.2018 09:00
Dodávka 2 ks čelních nesených šípových radlic na traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 10.04.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na dodávky železářského zboží a nářadí
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 09.04.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na dodávky drobného kuchyňského vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 05.04.2018 10:00
Zajištění dodávek toaletního papíru, papírových utěrek a tekutého mýdla pro ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 09.04.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na dodávky čistících prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 05.04.2018 10:00
Nákup 1 plovoucí (WAN, perpetual) licence SW MOVE Core Application 64-bit
VZ malého rozsahu Zadávání 21.03.2018 04.04.2018 10:00
VT pro UI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 23.03.2018 11:00
Zajištění provozu internetového obchodu ČGS
VZ malého rozsahu Zadávání 21.03.2018 04.04.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016