Veřejná zakázka: Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů na období 2. polovina roku 2018 - 2019 na území NP Šumava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9898
Systémové číslo: P18V00000939
Evidenční číslo zadavatele: NPS 05086/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018421
Datum zahájení: 05.06.2018
Nabídku podat do: 17.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů na období 2. polovina roku 2018 - 2019 na území NP Šumava
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro následnou přepravu dříví na území NP Šumava.
Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 Technologický list a v příloze č. 2 Položkový rozpočet této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka není členěna na části.
Rámcová dohoda bude uzavřena s účastníky, kteří se dle hodnotící tabulky, dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH, umístili na prvním až 10. místě včetně. V případě, že zadavatel obdrží pouze 1 nabídku, uvádí, že rámcovou dohodu uzavře s jedním účastníkem.
V souladu s ust. § 132 odst. 3 písm. a) budou jednotlivé veřejné zakázky realizované na základě Rámcové dohody zadány postupem s obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody.
V těchto jednotlivých veřejných zakázkách bude s ohledem na konkrétní podmínky přesně vymezen předmět plnění konkrétní zakázky, ve které budou upřesněny podmínky plnění, zejména předmět realizační smlouvy ( jejíž vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace), místo plnění, doba plnění, předpokládaná hodnota plnění, maximální akceptovatelná cena a případně další speciální podmínky plnění.
Tento proces je pracovně označen jako minitendr a bude administrován na elektronickém nástroji zadavatele.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - v období od podpisu Rámcové dohody s vybranými účastníky do 31. 12. 2019. Platnost Rámcové dohody může skončit nejen uplynutím uvedené doby, ale také vyčerpáním zadavatelem vymezených finančních prostředků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 125 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky