Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 20.06.2018 09:00
VT pro ÚES Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 11.06.2018 11:00
Pastva na části NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 14.06.2018 08:00
Imisní monitoring - infrastruktura pro měření ultrajemných částic (IM-UFP)
nadlimitní Zadáno 07.06.2018 31.08.2018 10:00
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj - 2 (SIMIR 2)
nadlimitní Zadáno 07.06.2018 13.07.2018 11:00
Obnovní management na Jižní Moravě - opakované zadávací řízení vybraných částí
nadlimitní Zadáno 06.06.2018 10.07.2018 10:00
Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - Program péče o krajinu a Programu obnovy přirozených funkcí krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 18.06.2018 10:00
Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů na období 2. polovina roku 2018 - 2019 na území NP Šumava
nadlimitní Zadáno 05.06.2018 17.07.2018 09:00
Opravy vozidel Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 19.06.2018 10:00
Kosení travních porostů v NPR Zlatník
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 12.06.2018 10:00
Sečení Žechovák II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Žechovák I.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Nad Ostrovem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Částrovické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Obnova teplomilných trávníků v NPP a EVL Velký vrch - Černodoly
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 12.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016