Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka stravenek pro zaměstanance ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 04.05.2018 10:00
Dodávka univerzálního obraceče a shrnovače za traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 10.05.2018 10:00
Zajištění údržby mapových aplikací Mapového serveru ČGS (MS ČGS)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 02.05.2018 10:00
Monitoring vegetace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 03.05.2018 10:00
Revitalizace mokřadů - odběr a analýza vody na monitoringových plochách
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 27.04.2018 10:00
Dům přírody Žďárských vrchů - venkovní výtvarné prvky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 10.05.2018 09:00
Dodávka recyklačních kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 02.05.2018 10:00
Metodické a administrativní postupy pro zjitění úrovně zničišťování vybraných lokalit fugitivními emisemi prachu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 16.05.2018 10:00
Srovnávací projekce emisí SO2, NOX, PM2,5, a CO2 z energetiky a průmyslu do r. 2040
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 16.05.2018 10:00
Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného na Rané - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 23.04.2018 08:00
Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného na Rané - 1
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 23.04.2018 08:00
Dodávka lanového navijáku na zadní tříbodový závěs traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 02.05.2018 10:00
Překlady do německého jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 27.04.2018 10:00
Překlady do polského jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 27.04.2018 10:00
Překlady do anglického jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 27.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016