Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
nákup nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2018
Prořezávky – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP – II.
podlimitní Zadáno 21.06.2018 11.07.2018 10:00
Metodická a koordinační podpora při zpracování strategie péče o Krkonošský národní park
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 09.07.2018 10:00
Ruční kosení orchidejové louky v k. ú. Mukov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 26.06.2018 08:00
Rámcová dohoda - kominické služby
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 29.06.2018 10:00
Kosení orchidejových luk v PR Bohyňská lada
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 22.06.2018 09:00
Obnova stepního biotopu pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 22.06.2018 08:00
Externí správa IBM FileNet na 3 roky - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 12:00
VT pro CPP Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 15.06.2018 10:00
Mobilní telefonní přístroje 5/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 15.06.2018 10:00
Realizace speciálních opatření na podporu kriticky ohroženého druhu perlorodky říční - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 09:00
Rekonstrukce silnoproudé elektorinstalace v prostorách výdejny jídel
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 27.06.2018 10:00
Společná technická podpora, zpracování a interpretace dat
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 25.06.2018 10:00
Stejnokrojové součásti pro zaměstnance Správy NP Šumava - Služební terénní stejnokroj
nadlimitní Zadáno 12.06.2018 07.08.2018 10:00
Monitoring povrchového odtoku - faktory řídící chemismus povrchových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016