Veřejná zakázka: Sečení Žechovák I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9870
Systémové číslo: P18V00000911
Datum zahájení: 04.06.2018
Nabídku podat do: 15.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení Žechovák I.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení podmáčené louky křovinořezem a ručně vedenou sekačkou včetně odklizení pokosené biomasy v souladu s plánem péče v 1. zóně CHKO Blaník na lokalitě Žechovák I na pozemcích katastru nemovitostí p.č. 1175, p.č. 1188/4, p.č. 1178/2, p.č. 1180, p.č. 1181, p.č. 1184, p.č. 1185, p.č. 1186 a p.č. 1188/1 kat. území

Veliš na celkové kosené ploše 0,4941 ha. Podmínky likvidace biomasy v místě kosení: Pokosená biomasa bude ručně shrabána a vynošena na okraje pokosené plochy a odvezena. Shrabání pokosené biomasy bude provedeno do 14 dnů od pokosení. Biomasa může být dočasně uložena na hromadách na okrajích ploch. Odvoz pokosené biomasy bude mimo lokalitu do 1 měsíce od pokosení, nejpozději však do 30.9.2018. Likvidací biomasy nesmí dojít k porušení právních předpisů. Termín seče je stanoven od 1.7. do 30.9.2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky