Veřejná zakázka: Sečení Částrovické rybníky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9868
Systémové číslo: P18V00000909
Datum zahájení: 04.06.2018
Nabídku podat do: 15.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení Částrovické rybníky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení speciálních zásahů pro podporu vegetace a zvláště chráněných druhů spočívající v pokosení podmáčených luk ručně vedenou sekačkou a křovinořezem včetně odklizení pokosené biomasy na lokalitě PP Částrovické rybníky v 1. zóně CHKO Blaník v souladu s plánem péče na pozemcích katastru nemovitostí p.č.

1471/1, p.č. 1471/28, p.č. 1471/29, p.č. 1471/30, p.č. 1495/2 a p.č. 1495/3 kat. území Vracovice na celkové kosené ploše 1,0499 ha. Kosení luk proběhne v termínu od 1.7. do 30.9.2018. Podmínky likvidace biomasy v místě kosení: Pokosená travní hmota bude ručně shrabána a vynošena na okraje pokosené plochy a odvezena. Shrabání pokosené travní hmoty bude provedeno do 14 dnů od pokosení. Biomasa může být dočasně uložena na hromadách na okrajích ploch. Odvoz pokosené biomasy bude mimo lokalitu do 1 měsíce od pokosení, nejpozději však do 30.9.2018. Likvidací biomasy nesmí dojít k porušení právních předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky