Veřejná zakázka: Sečení Nad Ostrovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9869
Systémové číslo: P18V00000910
Datum zahájení: 04.06.2018
Nabídku podat do: 15.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení Nad Ostrovem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení speciálních zásahů pro podporu vegetace a zvláště chráněných druhů spočívající v pokosení louky ručně vedenou sekačkou a křovinořezem včetně odklizení pokosené biomasy v souladu s plánem péče ve 2. zóně CHKO Blaník na lokalitě Nad Ostrovem na pozemcích katastru nemovitostí p.č. 382, p.č. 383, p.č. 385/1,

p.č. 385/2, p.č.386, p.č. 387, p.č. 388/2, p.č. 388/3 a p.č. 388/4 kat. území Ostrov u Veliše na celkové kosené ploše 1,2381 ha. Část kosené louky bude provedeno ve dvou sečích. 1. seč na ploše č.1 a č.2 o celkové rozloze 0,9744 ha proběhne v termínu od 15.7. do 31.7.2018. 2. seč bude provedena pouze na ploše č. 2 o celkové rozloze 0,2637 ha a proběhne v termínu od 1.9. do 30.9.2018. Podmínky likvidace travní hmoty v místě kosení: Pokosená travní hmota bude ručně shrabána a vynošena na okraje pokosené plochy a odvezena. Shrabání pokosené travní hmoty bude provedeno do 14 dnů od pokosení. Biomasa může být dočasně uložena na hromadách na okrajích plochy. Odvoz pokosené biomasy bude mimo lokalitu do 1 měsíce od pokosení, nejpozději však do 30.9.2018. Likvidací biomasy nesmí dojít k porušení právních předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky