Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření - BIOMONITORING
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 25.01.2018 10:00
Projektové a inženýrské práce pro projektovou dokumentaci na rekonstrukci střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 02.02.2018 08:00
Průběžná systémová podpora provozu aplikace WINZPV v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 24.01.2018 10:00
Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace lesa v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava – na územním pracovišti Srní
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 24.01.2018 10:00
Poskytování služeb fyzické ostrahy pro objekt Praha-Komořany
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 18.01.2018 10:00
Poskytování služeb PCO pro objekty Praha-Kamýk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 18.01.2018 10:00
Poskytování služeb PCO pro objekty Praha-Komořany
nadlimitní Zadáno 15.01.2018 18.01.2018 10:00
Správa aplikací GIS ISOP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 23.01.2018 09:30
Digitalizační pracoviště II.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 22.01.2018 13:00
Tisk a doprava časopisu Ochrana přírody 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 24.01.2018 10:00
Dům přírody Žďárských vrchů - TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 23.01.2018 10:00
Zajištění provozu portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 18.01.2018 08:00
Dispoziční studie s propočtem pro rekonstrukci objektu BRI v Praze - Komořanech
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 31.01.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na projektové práce na cestách
podlimitní Zadáno 09.01.2018 31.01.2018 10:00
Dodávka plocenkových dílů pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 24.01.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016