Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jílovské louky, louka u Modré - mozaikovité kosení vlhkých luk
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 10.10.2018 12:10
tisk - Stolní kalendář AOPK ČR 2019
nadlimitní Zadáno 02.10.2018 09.10.2018 09:00
Rekonstrukce povrchů kalibračního žlabu-zabezpečení nepropustnosti ploch, spojů a dilatačních spár
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.10.2018
LIFE CS_pastva_Bílé stráně pod Košťálovem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 08.10.2018 08:00
grafika - vizitky
nadlimitní Zadáno 27.09.2018 05.10.2018 09:00
Obnova vrtů pro tepelné čerpadlo - Horská Kvilda 2 II
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 22.10.2018 10:00
Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 09:00
Vybaveni kanceláře PAM Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 25.09.2018 09:00
Podzimní pastva na "Lenešické Rané"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 08:00
Tiskoviny pro program "Dům přírody" I
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 26.09.2018 09:00
Oprava účelové komunikace Skalní mlýn - Kateřinská jeskyně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 03.10.2018 09:00
Výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 27.09.2018 09:00
Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu CENIA, české informační agentury životního prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 01.10.2018 09:00
LIFE ČS - Podpora předmětu ochrany v EVL Radobýl
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 24.09.2018 08:00
Provedení podzimního a jarního odchovu perlorodky říční, péče o juvenilní jedince a selekce perlorodek pro bioindikační testy prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 02.10.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016