Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní podpora Oracle Blade serverů - znovuzadání
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 19.07.2018 08:00
Dodávka technického vybavení pro monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 27.07.2018 10:00
tisk letáčku Na veverky s mobilem
nadlimitní Zadáno 11.07.2018 18.07.2018 09:00
Dům přírody Žďárských vrchů – interiérové vybavení bez expozice - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 23.07.2018 09:00
Vybavení knihovny OO Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 23.07.2018 10:00
Realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční - druhé opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 17.07.2018 09:00
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP-II.
nadlimitní Vyhodnoceno 03.07.2018 16.08.2018 10:00
Dům přírody Žďárských vrchů – TDI EXPOZICE
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 16.07.2018 09:00
Nákup bezpilotního létajícího systému včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 27.07.2018 10:00
Nákup geodetické GNSS sestavy s příslušenstvím a software a RTK GNSS sestavy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 17.07.2018 10:00
Nákup mobilních zařízení s příslušenstvím pro vývoj a testování aplikace vyvíjené v rámci projektu a následně pro samotnou prezentaci v terénu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 31.07.2018 10:00
Pracovní stanice pro zpracování dat a tablet s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 27.07.2018 10:00
Vybaveni kanceláří UŘ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 09.07.2018 10:00
Managementové opatření v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 09.07.2018 09:00
Nákup licencí MS Windows Server 2016, User CAL a External Connector
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 11.07.2018 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016