Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda pro zajištění přepravy vybraných sortimentů na období 2. polovina roku 2018 - 2019 na území NP Šumava
nadlimitní Zadáno 05.06.2018 17.07.2018 09:00
Opravy vozidel Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 19.06.2018 10:00
Kosení travních porostů v NPR Zlatník
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 12.06.2018 10:00
Sečení Žechovák II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Žechovák I.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Nad Ostrovem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Částrovické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Obnova teplomilných trávníků v NPP a EVL Velký vrch - Černodoly
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 12.06.2018 09:00
Dodávka Lesního vyvážecího vleku s HR
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 18.06.2018 08:00
Nákup licencí Microsoft Windows Server 2016 user Cal pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 12.06.2018 09:30
Počítačové vybavení pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 12.06.2018 09:00
Vybaveni kanceláří UES Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 07.06.2018 10:00
Tisk - metodika Oceňování dřevin
nadlimitní Zadáno 31.05.2018 07.06.2018 09:00
Letecké snímkování území KRNAP a KPN včetně jejich ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 12.06.2018 10:00
Konzultace, průběžná nezávislá oponentura a dozor při implementaci AIS SFŽP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 11.06.2018 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016