Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Překlady do anglického jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 27.04.2018 10:00
Mobilní telefonní přístroje 3/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 17.04.2018 10:00
Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů - opakované řízení
podlimitní Zadáno 12.04.2018 03.05.2018 09:00
Rekonstrukce horkovodního kanálu pro areál ČHMÚ v Libuši - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 25.04.2018 10:00
Rekonstrukce pramenů - projektové a inženýrské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 11.04.2018 13:00
Úprava zeleně areálu Komořany
podlimitní Zadáno 10.04.2018 16.05.2018 10:00
Zpracování právní analýzy české a polské legislativy v oblasti ochrany přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Rekonstrukce trafostanice objektu observatoře ČHMÚ v Tušimicích
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018 20.04.2018 10:00
Dům přírody Žďárských vrchů - EXPOZICE
nadlimitní Zadáno 06.04.2018 15.05.2018 10:00
Stanovení aktuální horní hranice lesa a její dynamiky v Krkonošském národním parku
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 23.04.2018 10:00
Zhotovení modelu města Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 20.04.2018 10:00
Ponechání dřevní hmoty – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 16.05.2018 10:00
Prořezávky – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 16.05.2018 10:30
Snášení klestu – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 15.05.2018 10:00
Rámcová dohoda na údržbu Zámeckého parku a přilehlých ploch
nadlimitní Zadáno 05.04.2018 14.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016