Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svěřená správa portálu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 15.05.2018 08:00
Administrace a servis GIS aplikací nad databázovým systémem ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 15.05.2018 13:00
Rekonstrukce objektů PZV – projektové a inženýrské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 04.06.2018 13:00
Projekt rekonstrukce vnitřních kanalizačních rozvodů včetně sociálních zařízení v pobočce ČHMÚ BRNO - rozšíření projektových prací
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 18.05.2018 10:00
Čistění a údržba vodoměrných stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2018 18.05.2018 13:00
Nákup 4 ks fotopastí v rámci projektu LIFE CS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 09.05.2018 09:10
Plasmový dekontaminátor
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 09.05.2018 10:00
VT pro UH, ODMI Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 02.05.2018 08:00
Programová podpora akce výměny AFTN ústředny ŘLP ČR, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 10.05.2018 10:00
Zajištění provozu internetového obchodu České geologické služby
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 04.05.2018 09:00
Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP II.
nadlimitní Zadáno 24.04.2018 01.06.2018 10:00
Zajištění provozu internetového obchodu České geologické služby
VZ malého rozsahu Zadávání 24.04.2018 04.05.2018 09:00
Dodávka stravenek pro zaměstanance ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 04.05.2018 10:00
Dodávka univerzálního obraceče a shrnovače za traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 10.05.2018 10:00
Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - realizace
podlimitní Zadáno 20.04.2018 18.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016