Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
tisk - Stolní kalendář AOPK ČR 2019
nadlimitní Zadáno 02.10.2018 09.10.2018 09:00
LIFE CS_pastva_Bílé stráně pod Košťálovem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 08.10.2018 08:00
grafika - vizitky
nadlimitní Zadáno 27.09.2018 05.10.2018 09:00
Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 03.10.2018 09:00
Vybaveni kanceláře PAM Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 25.09.2018 09:00
Podzimní pastva na "Lenešické Rané"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 01.10.2018 08:00
Tiskoviny pro program "Dům přírody" I
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 26.09.2018 09:00
Oprava účelové komunikace Skalní mlýn - Kateřinská jeskyně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 03.10.2018 09:00
Výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 27.09.2018 09:00
LIFE ČS - Podpora předmětu ochrany v EVL Radobýl
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 24.09.2018 08:00
Nákup licencí Micro focus data protector - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 19.09.2018 10:00
Rekonstrukce GB – zahradnické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 24.09.2018 10:00
Rekonstrukce GB – stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na tiskové práce
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 20.09.2018 10:00
Zajištění servisních služeb na 11 multifunkčních kopírovacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 14.09.2018 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016