Veřejná zakázka: Poskytování odborných činností BOZP a PO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10187
Systémové číslo: P18V00001228
Datum zahájení: 07.08.2018
Nabídku podat do: 17.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování odborných činností BOZP a PO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen BOZP a PO) v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami a následné poskytování navazujicích komplexních služeb BOZP a PO pro objekty objednatele. Pro poskytování těchto služeb požadujeme potřebná osvědčení a oprávnění, znalce v oblasti BOZP a PO, který je zapsán v seznamu znalců vedených krajskými soudy tak, aby mohl vykonávat komplexní činnost v oblasti BOZP a PO včetně odborných vyjádření a posudků (Výpis z obchodního rejstříku; osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; znalec/znalecký ústav v základním oboru požární ochrany zapsaný v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy; osoba odborně způsobilá podle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb., a může tuto činnost provádět dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.). Podrobný rozsah požadovaných prací a činností je uveden ve smlouvě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 483 380 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky