Veřejná zakázka: Lesnická opatření pro podporu přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10211
Systémové číslo: P18V00001251
Datum zahájení: 08.08.2018
Nabídku podat do: 24.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesnická opatření pro podporu přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou následující lesnická opatření:

Na LS Nižbor
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 426F1b, na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 35 ks individuální ochrany jedle
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 426G2a, na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 40 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,39 ha
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 432B1b, na pozemku p.č. 495/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 12 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,19 ha
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 433B2, na pozemku p.č. 496/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 15 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,15 ha
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 431B1b, na pozemku p.č. 486/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 85 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,34 ha
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 434C1d, na pozemku p.č. 752 v k.ú. Hudlice instalaci 25 ks individuální ochrany jedle
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 425E1b, na pozemku p.č. 752 v k.ú. Hudlice instalaci 35 ks individuální ochrany jedle
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 409A1b, na pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Nový Jáchymov instalaci 8 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,09 ha
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 603C1e, na pozemku p.č. 3112 v k.ú. Chyňava instalaci 10 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,02 ha
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 603C1h, na pozemku p.č. 3112 v k.ú. Chyňava instalaci 20 ks individuální ochrany jedle
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 604D1b, na pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Nižbor instalaci 20 ks individuální ochrany jedle
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 605D1c, na pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Nižbor instalaci 50 ks individuální ochrany jedle
- ve III. zóně CHKO v porostní skupině 601B1c, na pozemku p.č. 3112 v k.ú. Chyňava instalaci 20 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,07 ha
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 608A1c, na pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Nižbor instalaci 20 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,09 ha
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 618B2, na pozemku p.č. 540/4 v k.ú. Stradonice u Nižboru instalaci 20 ks individuální ochrany jedle

Na LS Křivoklát
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 524C17 v lokalitě Obrázek na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin pod matečným porostem lísovou oplocenkou o výšce 1,8 m, délka oplocení 345 m
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 527D17 v lokalitách Nad uhelňákem, Nad slaniskem a Nad soutokem na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin pod matečným porostem lísovou oplocenkou o výšce 1,8 m, délka oplocení 600 m ve třech samostatných oplocenkách 230m,170m a 200m
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 630E17 v lokalitě Pod Malým Vlastcem na pozemku p.č. 898/2 v k.ú. Skryje oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin pod matečným porostem lísovou oplocenkou o výšce 1,8 m, délka oplocení 200 m
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 503E1c na pozemku p.č 524 v k.ú. Branov instalaci 25 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,21 ha
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 503EL1 na pozemku p.č 524 v k.ú. Branov instalaci 105 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,60 ha
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 519B1a na pozemku p.č 90/1 v k.ú. Karlova Ves instalaci 70 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,30 ha
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 511A1 na pozemku p.č 581 v k.ú. Branov instalaci 15 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,15 ha

Výstavba oplocení:
Typ oplocení bude dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 1,8 m, délka polí max 3m (u použití řeziva max. délka pole 4 m), minimální počet latí v poli je 9 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování pole), minimální průřez použitých latí včetně sloupků a vzpěr bude 15 cm2 při použití hraněného řeziva. Minimální průřez latě12 cm2 a minimální průřez sloupků a vzpěr 16 cm2 při použití tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na každém spoji (po 3 – 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“. Minimální parametry pro spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 hřebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v podkladu. Do každé oplocené plochy bude zřízena jedna přelízka o šíři 1m. Celková délka oplocení je 1 145 m.

Individuální ochrana jedle bělokoré:
Ve vybraných porostních skupinách s odrůstajícími výsadbami jedle bělokoré bude provedena instalace individuálních ochran ze samonosného svařovaného pletiva Benita o výšce 1,5 m o délce dílu 2 m. V ceně je zahrnuta cena pletiva, doprava, roznáška a úprava větví oplocované jedle (ohnutí pod pletivo, nebo zakrácení na cca 40 cm od kmene). Rozmístění individuálních ochran bude ve sponu min 6m, vybráni budou předrůstaví perspektivní jedinci.
Celkový počet instalovaných individuálních ochran je 635 ks.

Prořezávky:
Budou provedeny úrovňové zásahy s cílem uvolnit a podpořit kvalitní jedli a ostatní cílové dřeviny přirozené dřevinné skladby. Jedle v podúrovni budou zakráceny na výšku cca 130 cm, pokud budou mít v této výšce zelené větve.
Celková plocha realizace prořezávek je 2,6 ha.

Činnosti budou provedeny v souladu se schválenými standardy AOPK ČR (ke stažení na www.standardy.nature.cz). Oplocení bude modifikací vzoru Koliba 160/3 pro výšku 180/3 a u oplocení z řeziva 180/4.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 347 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky