Veřejná zakázka: Kosení na části Odolického vrchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10229
Systémové číslo: P18V00001267
Datum zahájení: 13.08.2018
Nabídku podat do: 20.08.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení na části Odolického vrchu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení na části Odolického vrchu, p. p. č. 189/3 k. ú. Odolice dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Kosená plocha je rozdělena na 3 části:
Část č. 1
Vymezeno zákresem nad ortofotomapou je 1,6312 ha, z důvodu výskytu dřevin je kosená výměra snížena o 5 % na 1,5496 ha. Jedná se o část, která byla v minulých letech pasena a kosena. S ohledem na členitost a kamenitost je možné ji kosit pouze ručně. Jsou zde výmladky dřevin.
Část č. 2
Vymezeno zákresem nad ortofotomapou je 1,3954 ha, z důvodu výskytu dřevin je plocha snížena o 5 % na 1,3256 ha. Jedná se o část, která nebyla dlouhodobě obhospodařována, je svažitá s výmladky dřevin.
Část č. 3
Vymezená plocha 0,5179 ha. Jedná se o rovinatou část, která v minulých letech pasena a kosena. Z větší části je možné ji kosit mechanizovaně.
Veškerá pokosená biomasa bude do 10 dní po pokosení odstraněna z pozemku a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. V rámci kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Kosená plocha je hůře přístupná.
Kosení bude provedeno v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který v příloze tohoto zadávacího řízení. Prace budou provedeny do 15. 10. 2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 93 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky