Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pracovní stanice pro zpracování dat a tablet s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 27.07.2018 10:00
Vybaveni kanceláří UŘ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 09.07.2018 10:00
ČIŽP Ústí nad Labem – instalace klimatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 19.07.2018 10:00
Managementové opatření v NPP Krvavý a Kačležský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 09.07.2018 09:00
Nákup licencí MS Windows Server 2016, User CAL a External Connector
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 11.07.2018 16:00
Ekonomický informační systém
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 14.08.2018 10:00
Dodávka krmné řepy, mrkve, ovsa ….. pro rok 2019 - II
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 16.07.2018 08:00
Lesní cesta Nad Alpinou 2
podlimitní Zadáno 27.06.2018 02.08.2018 10:00
Uzavření rámcové dohody na grafické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2018 12.07.2018 10:00
Management lokalit s výskytem tetřívka
podlimitní Zadáno 27.06.2018 03.08.2018 10:00
Monitoring nočních motýlů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
Sečení U Brodce - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 04.07.2018 08:00
Sečení Pod Ostrovem - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 04.07.2018 08:00
Dodávka čelní frézy na traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 10.07.2018 08:00
Ponechání dřevní hmoty – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP – II.
nadlimitní Zadáno 25.06.2018 12.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016