Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v NPR Zlatník
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 12.06.2018 10:00
Sečení Žechovák II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Žechovák I.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Nad Ostrovem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Sečení Částrovické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 15.06.2018 08:00
Obnova teplomilných trávníků v NPP a EVL Velký vrch - Černodoly
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 12.06.2018 09:00
Dodávka Lesního vyvážecího vleku s HR
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 18.06.2018 08:00
Nákup licencí Microsoft Windows Server 2016 user Cal pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 12.06.2018 09:30
Počítačové vybavení pro projekt monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 12.06.2018 09:00
Vybaveni kanceláří UES Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 07.06.2018 10:00
Tisk - metodika Oceňování dřevin
nadlimitní Zadáno 31.05.2018 07.06.2018 09:00
Letecké snímkování území KRNAP a KPN včetně jejich ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 12.06.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Železné Hory, Nasavrky - opakované zadávací řízení II
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 11.06.2018 09:40
Vozidlo VW Rockton
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.05.2018
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý – realizace
podlimitní Zadáno 30.05.2018 21.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016