Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Konzultace, průběžná nezávislá oponentura a dozor při implementaci AIS SFŽP ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 11.06.2018 09:30
Rámcová dohoda - Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava
nadlimitní Zadáno 29.05.2018 29.06.2018 09:00
Servisní podpora archivačního zařízení Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 05.06.2018 08:00
Nákup manuálních srážkoměrných souprav pro dobrovolnickou a profesionální síť ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2018 21.06.2018 10:00
Zajištění odborného vzdělávání vedoucích pracovníků ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 08.06.2018 10:00
Restaurování 7 sklomaleb v zrcadlových rámech
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 05.06.2018 10:00
Dodávka ekologických briket a pelet pro rok 2018-II
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 06.06.2018 08:00
Poskytování servisních a opravárenských prací pro automobily značky Škoda a Mitsubishi tvořící park Zadavatele
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 29.05.2018 09:01
Mobilní telefonní přístroje 4/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 25.05.2018 11:00
Usměrnění návštěvnosti vzhledem k zájmům ochrany přírody - IV. etapa - dodávka řeziva
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 11.06.2018 10:00
„Hydrogeologický model severočeské křídy prostoru mezi Děčínským Sněžníkem a oblastí Hřensko Kirnitzsch(II)“
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.05.2018
Revitalizace PR U Sedmi rybníků - realizace
podlimitní Zadáno 21.05.2018 07.06.2018 10:00
Dodávka 2 ks návěsů za traktor pro ÚP 33 a ÚP 36
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2018 04.06.2018 10:00
tisk samolepek
nadlimitní Zadáno 18.05.2018 25.05.2018 09:00
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem s kolizně reakční celou – stolní provedení
podlimitní Zadáno 18.05.2018 06.06.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016