Smlouva: Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5852
Evidenční číslo: 210129
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 75 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 75 000,00

Název (předmět)

Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2021

Schválil / podepsal

Ing. Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

Stručný popis

Věcná a logistická příprava a provedení setkání zúčastněných subjektů Karpatské úmluvy (kulatý stůl) v regionu Karpat v České republice, s cílem přispět ke sdílení informací a zejména k aktivnímu zapojení místní a regionální samosprávy, neziskového, akademického a podnikatelského sektoru do naplňování Karpatské úmluvy na místní a regionální úrovni.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy