Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021 24.07.2018
Věcná a logistická příprava a provedení setkání zúčastněných subjektů Karpatské úmluvy (kulatý stůl) v regionu Karpat v České republice 24.07.2018
Zajištění vypracování odborných posudků k připraveným záchranným programům, popř. jejich aktualizacím 24.07.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 23.07.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 23.07.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 23.07.2018
Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí 20.07.2018
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials (Mezinárodní program spolupráce hodnocení účinků ovzduší na materiály a kulturní památky) 19.07.2018
Zpracování posudku k záměru "Modernizace TKV" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 19.07.2018
Zpracování technických podkladů pro jednání dle nařízení REACH a ATP nařízení 19.07.2018
Smlouva o dílo 18.07.2018
Smlouva o dílo 18.07.2018
Smlouva o dílo 18.07.2018
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle zákona o posuzování vlivů na prostředí 18.07.2018
Zpracování posudku k záměru "D4 v úseku – křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 18.07.2018
Zpracování posudku k záměru "Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 18.07.2018
Audit a optimalizace licenčního pokrytí prostředí Microsoft 17.07.2018
Dodávky výpočetní techniky – I. minitendr 2018 17.07.2018
Poskytování odborné podpory činnosti DPO 16.07.2018
Služby v oblasti ICT k návrhům vybraných AIS 16.07.2018