Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Prováděcí smlouva - fyzická ostraha budovy sídla Ministerstva životního prostředí 22.09.2014
Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 09.05.2014
Provádění běžných úklidových prací v budově sídla OVSS IV 28.04.2014
Přenechání nemovitého majetku do užívání 31.01.2014
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací 24.01.2014
Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva životního prostředí a jeho resortních organizací - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 24.01.2014
Nájem prostor pro provozování Envibistra 15.08.2013
Úhrada nákladů na elektrickou energii OVSS IV 06.08.2013
Datové a hlasové služby Komunikační infrastruktury veřejné správy - služby Ethernet 28.03.2013
Dodávky CNG pro potřeby Ministerstva životního prostředí 09.11.2011
Servis na ČOV REBEKA 19.01.2011
Poskytování služeb v oblasti údržby programového vybavení 24.11.2010
Zpracování posudku k záměru "Plán I. etapy likvidace hliniště Vážany v DP Vážany, Vážany u Kroměříže" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.07.2010
Poskytování servisní podpory v souvislosti s nastavením a provozem aplikačního programového vybavení 03.02.2010
Nájem nebytových prostor pro odbor výkonu státní správy VIII 03.07.2009
Opravy a servis motorových vozidel značky Peugeot, Citroën, BMW a Mercedes 10.02.2009
Poskytování služeb osoby odborně způsobilé k nakládání s NCHLS 25.09.2008
Antispamová ochrana Virus Free 16.09.2008
Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů, poradenská činnost a evidence nakládání s odpady 25.08.2008
Svoz živočišného odpadu 26.06.2008