Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Správa SEKM v roce 2019 26.02.2019
Zpracování posudku k záměru "V412 – zdvojení vedení" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.02.2019
Partnerská dohoda k Projektu LIFE – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (LIFE-IP: N2K Revisited) + (LIFE17 IPE/CZ00005) 20.02.2019
Partnerská dohoda k Projektu LIFE – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (LIFE-IP: N2K Revisited) + (LIFE17 IPE/CZ00005) 20.02.2019
Partnerská dohoda k Projektu LIFE – Integrated LIFE project for the Natura 2000 network in the Czech Republic (LIFE-IP: N2K Revisited) + (LIFE17 IPE/CZ00005) 20.02.2019
Úprava propagačních materiálů ke kotlíkovým dotacím 20.02.2019
Znalecká expertní podpora na vybraných projektech v oblasti průzkumu, hodnocení a sanace starých ekologických zátěží 20.02.2019
Fotografické práce pro potřeby MŽP 19.02.2019
Fotografické práce pro potřeby MŽP 19.02.2019
Stavební práce v budově MŽP pro rok 2019 14.02.2019
Nákup rentgenového zařízení do podatelny MŽP 13.02.2019
Tiskárny 13.02.2019
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 07.02.2019
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 07.02.2019
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 07.02.2019
EKOFILM 2019-2022 07.02.2019
Analýza požadavků a rozsahu nového systému IdM 05.02.2019
Zpracování technické dokumentace pro přípravu veřejné zakázky na úklidové služby pro Ministerstvo životního prostředí 04.02.2019
Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí 01.02.2019
Poskytování služeb zajišťujících uchovávání vzorků a hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů 31.01.2019