Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance Ministerstva životní ho prostředí 08.10.2020
Analytické činnosti související s problematikou řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 06.10.2020
Indikátor běžných druhů ptáků a Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků 2020 - 2024 01.10.2020
Metodika geologických průzkumných prací pro budování tepelných čerpadel pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí 26.09.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.09.2020
Stavební úpravy a rekonstrukce budovy a areálu MŽP 22.09.2020
Propagační předměty (materiál) k projektu Interreg "Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)" 21.09.2020
Propagační předměty pro Integrovaný projekt LIFE - Jedna příroda 21.09.2020
Logistické zajištění a realizace evaluační mise IUCN v rámci procesu zařazení NPR Jizerskohorské bučiny jako přírodní památky na Seznam světového dědictví UNESCO 17.09.2020
Nákup hygienických, čisticích a úklidových prostředků pro potřeby budovy MŽP, OVSS a dětské skupiny 17.09.2020
Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) - EMEP, TFEIP, TFMM 17.09.2020
Poradenství a konzultace v oblasti připravované vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí 17.09.2020
Zajištění cateringových služeb nezbytných k řádnému zabezpečení konání akce "Ceny SDGs 2020" 17.09.2020
Podpora činnosti Kroužkovací stanice Národního muzea 16.09.2020
Servis a opravy VZT a MaR v garážích 16.09.2020
All-in-One videokonferenční jednotka 15.09.2020
Penetrační testy webových aplikací a IT infrastruktury 15.09.2020
Podpora atenuačních procesů ve vybraných plochách lokality Hradčany - sanace po SA 15.09.2020
Zajištění dopravy autobusem pro členy Českého ramsarského výboru a expertní skupiny z České republiky do Polska a Německa 14.09.2020
Poskytnutí licencí a podpory k produktům Cisco Systems - licence WEBEX s dostupností na 5 let 09.09.2020